Fundusze Europejskie

22.08.2020

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wspierający przedsiębiorców w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Efektem docelowym projektu jest:

– Niezaprzestanie działalności w okresie na jaki udzielona jest dotacja,

– Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu : 280 293,09 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 280 293,09 PLN

Więcej