a) klauzula zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wysyłki newslettera. Podanie moich danych osobowych było dobrowolne i świadome. Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach, w szczególności o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) obowiązek informacyjny:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Diamond Module Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Radomsku (97-500), ul. Sucharskiego 49, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000652958, NIP: 7272808079, REGON: 36609417300000, adres e-mail: contact@diamondmodule.info, numer telefonu: 44 685 80 30 (dalej Diamond Module).

  2. Diamond Module przetwarza dane osobowe w celach przesyłania newslettera.

  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. zgoda.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

  5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

  6. Osoba, która wyraziła zgodę na przesyłanie newslettera może zgodę w każdym czasie odwołać, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.

  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  8. Podanie danych osobowych objętych Umową było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność przesyłania newslettera.