II Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości i Nagroda Specjalna dla Diamond Module

20.05.2018

Druga edycja Radomszczańskiego Forum Przedsiębiorczości to wyjątkowe spotkanie lokalnych przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej.

„Partnerstwo Publiczno – Prywatne: innowacja w zarządzaniu?” to temat przewodni, który był kontynuacją zagadnień poruszonych podczas zeszłorocznego spotkania. Zaproszeni goście, przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw prywatnych, zaprezentowali praktyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
Rada Izby przyznała także nagrody i wyróżnienia.

Przykładem dobrej praktyki została firma Diamond Module Sp. z o.o. Sp. k., i tym samym uhonorowana Nagrodą Specjalną za dynamiczny rozwój i udany debiut na radomszczańskim rynku.

W trakcie Forum, była możliwość zwiedzenia “Mikroapartamentu” wykonanego w technologii modułowej przez spółkę. Apartament stanowi jedynie fragment możliwości produkcyjnej i służy zobrazowaniu zasad transportu i montażu większych obiektów, których częściami składowymi są właśnie takie moduły. Na jeden dom, biuro, przedszkole czy hotel składają się od kilku do kilkudziesięciu modułów. Dostarczone pojedyńczo i połączone na placu budowy stanowią integralną całość, która dla laika jest nie do odróżnienia od budowy w technologii tradycyjnej. 90% modułu jest wykończone a jedynie 10% to prace na miejscu zlecenia. Oznacza to zmianę placu budowy na plac montażu obiektu. W praktyce gwarantuje to skrócenie realizacji zlecenia z kilku lat do kilku miesięcy.

Nagroda przyznana przez Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową w Radomsku to dowód na wiarę w Diamond Module Sp. z o.o. Sp. z o.o. jej potencjał i dynamiczny rozwój, za co Zarząd oraz przedstawiciele spółki Serdecznie Dziękują.

More news