Helgoland

historia budowy

Helgoland

historia budowy

Zamówienie zostało powierzone DiamondModule Sp. z o.o. Sp. k. w Radomsku, jako najbardziej doświadczona firma w tej branży. Liczba obiektów i ich jakość były decydującym kryterium wyboru wykonawcy. Bogate doświadczenie i unikalny design to jedne z wielu zalet, które wyróżniają moduł Diamond.