OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Diamond Module Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-909), ul. Szyby Rycerskie 4, KRS: 0000811185, adres e-mail: sales@diamondmodule.pl,  (dalej: Diamond Module)
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy, w celu realizacji uprawień z tytułu gwarancji lub z tytułu rękojmi i mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Diamond Module lub obrony Diamond Module przed ewentualnymi roszczeniami zgłaszanymi przez Państwa.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) – realizacja umowy lub podjęcie czynności zmierzających do zawarcia i realizacji umowy, Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora, tj. dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, Art. 6 ust. 1 lit. e – przepis prawa.
  • Kategorie odbiorców danych osobowych: dostawca poczty internetowej, dostawca telefonii stacjonarnej i komórkowej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Diamond Module, (ewentualnie) podwykonawcy Diamond Module dedykowani do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i/lub rękojmi, (ewentualnie) kancelarie prawne.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po jej realizacji – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres do wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  • Podanie Państwa danych osobowych było dobrowolne, jednak brak ich podania spowodowałby niemożność realizacji umowy lub podjęcia czynności w celu zawarcia i realizacji umowy, realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i/lub z tytułu rękojmi.