Przedszkole

Przedszkole – Hamburg

Przedszkole

historia budowy

Diamond Module zbudował przedszkole dla dzieci z Hamburga (Niemcy) w ciągu trzech miesięcy. W Hamburgu nie ma miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. W maju gmina niemiecka podjęła decyzję o podpisaniu umowy z polską firmą Diamond Module, oferującą budynki modułowe. Do tej pory firma specjalizowała się w budowie domów wielorodzinnych.